Westdijk Sweden AB

Westdijk Sweden AB

Box 192

SE - 444 22 Stenungssund

Sweden

Tel: +46 (0) 31 26 41 08

Fax: +46 (0) 31 26 41 10


VAT number SE556674196201

medlemskap

Villkor, ansvarsfriskrivning

Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser, NSAB 2000, med undantag av tidslöfte i § 6, andra stycket, § 20B och § 27C.3, första stycket gäller för samtliga uppdrag och offerter.
NSAB 2000 begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att uttaga samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll.
Alla offererade priser per email är giltiga i 90 dagar om inget annat anges.

Alltrans 2007 CMR Convension Incoterms 2010 NSAB 2015